Projekt Digitalizace

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie –  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

priloha_1_plakat_digitalizujeme_1_1_

digitalizace